Skarvspackeln för gips

Patenterad spackelspade för snabb och effektiv spackling av gipsskarvar.Utmärkt även till spackling av tapetskarvar och lagningar i vägg

NYHET !

Skarvspackeln är tillverkad med skaft av björkplywood och har ett härdat stålblad med bredden 250 mm.

Spackelspadens unika egenskaper har erhållits genom den speciella utformningen av skarvspackelns handtag.


Håller du fingrarna på bladet blir spackelsträngen lätt konkav, spacklar du utan fingrar på bladet lägger spackeln ut en lätt konvex spackelsträng, då stålbladet saknar inspänning i handtagets mittdel, vilket gör att det lättare ger efter för tryck.


Det är enkelt att med spackeln fylla  ett jämnt skikt i fogen som utan utbredning av spackelmassa på gipsskivans plana yta vilket även underlättar efterbehandlingen.

Creotiv           Clas Lindqvist           Johan Skyttes väg 297A          12534 Älvsjö

Telefon 0707898730              E-mail klorpus@gmail.com