Kontakt

Spackelspaden är framtagen som ett resultat av min egen erfarenhet som hantverkare.

Visst går det att få till gipsskarvar också med en vanlig spackel, men det kräver stor vana och det går ofrånkomligt åt mer spackel,  slipning och tid så varför arbeta i onödan?

Du som är målare, även om du tycker att dina vanliga spackelspadar fungerar, varför inte prova min Skarvspackel. Den är lätt att komma igång med, men du ska ändå ha tålamod och prova den några dar. Tänk på hur lång tid det tog för dig i starten att hantera dina första spackelspadar.


Tveka inte att ringa eller skriva till mig om du har funderingar om Skarvspackel.


Här nedanför berättar jag lite om hur Skarvspackel, elller "Skarven" som den också kallas, kom tillkom till.


Skarvspackeln

Från idé till produkt


Idén till spackeln fick jag när jag hjälpte min son att spackla ett gipstak i hans hem.

Jag är inte yrkesmålare, men inte heller någon nybörjare på spackling av gipsskarvar.


Alla som prövat att skarvspackla gips, vet att man måste fylla upp skarven genom att släta vänster, höger och sen lätt jämna ut toppen. Det skall inte bli något ”skägg” mot skivorna och inte för hög topp. Det skall bli precis lagom mycket, så att när spacklet torkat och krymt, skall nivån som bäst vara jäms med skivorna. Denna metod innebär även för en van målare att spackelskarven breder ut sig över den jämna väggytan utanför fasningen.  Ofta blir resultatet efter avslutad spacklingsbehandling en mjuk upphöjning med en bredd av 25-30 cm.


Min idé växte fram under tiden jag med möda ansträngde mig för att lyckas få så bra fogar att slipning och ytterligare spackling skulle bli minsta möjliga. Det här måste väl kunna göras enklare?

 Idén var att få mittdelen av bladet att ge med sig, så att jag skulle  få en mjuk upphöjning av spackelmassa över nedsänkningen i skarven och samtidigt undvika spackelmassa på den plana ytan utanför skarven, detta genom enkla raka drag med spackeln.

Sagt och gjort. Jag tog fram en vinkelslip och drog ett 15 cm spår i mittdelen på plåten jäms med träskaftet på  en gammal spackel, sen provade jag. Det fungerade perfekt, förutom att jag fick spackel i ansiktet genom slipjacket i plåten. Det avhjälptes snabbt med lite maskeringstejp.


Det dröjde rätt lång tid mellan ovanstående skede och fram till att jag en dag tog tag i idén och vidareutvecklade den. Jag plockade sönder en spackel, klippte bort plåt i mittpartiet och sparade bara plåten så att några mm stack in i handtaget. Monterad såg man ingen skillnad mot en vanlig spackelspade så jag fick märka varje spackel hur den var gjord. Jag provade en mängd  med olika längd på spacklar och hur lång bit som togs bort i mittpartiet innan jag var nöjd. Samtidigt skickade jag in en patentansökan på idén.
När jag visade prototypen på spackeln till målare och grossister m.fl. fick jag en del invändningar som jag givetvis tog med största allvar. Från målarna sida påpekades att min spackel inte fungerade vid bottning och iläggning remsa och att man därför var tvungen att använda flera spackelspadar. Andra påpekade att min spackel  i utseende och form måste skilja sig från en vanlig spackel för att accepteras .

 Jag tog fasta på detta och efter en hel del utvecklingsarbete finns idag den färdiga spackelspaden med namnet ”Skarven”.  Skillnaden från den tidigare prototypen är att istället för plåten har själva trähandtaget skurits ut så att plåten tillåts vrida sig fritt i spackelns mellersta parti. Verkningssättet blev detsamma vad gällde att lätt få en konvex spackelfog. Samtidigt gavs med den nya utformningen hantverkaren möjlighet på ett enklare sätt bottna och lägga i skarvremsa . Detta till och med lättare än med den vanliga standardspackeln. Genom att lägga ett lätt tryck på plåtkanten med fingrarna får man en konkav spackelfog och att lägga skarvremsa går lika lätt.

Trots att ”Skarven”  är ett verktyg som spar arbetstid(snabbare spackling, mindre slipning),spar spar material(mindre mängd spackelmassa),  spar hälsa(mindre slipdamm, bättre för ryggen),  har det varit svårt att få ut den till målare och vanliga gör det självare. Tyvärr verkar de stora grossisterna och butikskedjorna ha en enda agenda i Sverige idag. Importera billigt från Kina. Tanken att stötta för att få ut nya inhemska svenska produkter på marknaden finns inte.  Att ta in en produkt som behöver mer än några månader för att upptäckas av kunderna har man inte råd med.  Desto gladare är jag att kunna rekommendera de företag som jag har med på hemsidan under fliken försäljning.

 

 

 

 

Creotiv         Clas Lindqvist          Johan Skyttes väg 297A         12534 Älvsjö

Telefon 0707898730           E-mail klorpus@gmail.com

Hej

Mitt namn är Clas Lindqvist och det är jag som är innovatör till detta verktyg som i brist på bättre  fått namnet Skarvspackel.