Gör så här

En helt ny skarvspackel som innebär

lättare spackling   mindre slipning   mindre arbete

Ett spackelverktyg som går lätt att lära sig använda med bra resultat även för den som aldrig spacklat tidigare

Använd din skarvspackel så här:


Lägg spackel i gipsfogens botten med lätt stöd av fingrarna på spackelbladet. Se till att lämna nog med spackel för att få pappremsan att fästa.


Tryck fast remsan med fingrarna lätt på spackelbladet.


Nu kan du direkt fylla gipsfogen.  Lägg i och jämna ut fogen, nu utan fingrar på spackelbladet. Spackelmassan skall ansluta jämnt mot anslutande gipsskivor.

Se till att bladet driver en mindre mängd spackel framför sig för att få en jämn konvex profil på spacklet.


Kontrollera i början resultatet med att hålla spackeln vinkelrätt mot skarven. Rätt utfört skall du få en lätt upphöjd(ca 1-2 mm) mjukt formad spackelyta som ansluter slätt mot gipsskivorna. När spacklet torkat ligger spackelytan i nivå eller strax över skivytorna och behöver, beroende av vald ytbehandling, endast en mindre slutbehandling.


Spackling av skruvar och mindre hål utförs lättast med fingrarna på skarvspackelns blad. Detsamma gäller vid utjämning av spackelmassan vid försänkt skiva i innerhörn.
Skarvspackeln har en etikett med  arbetsbeskrivning på handtaget.

Creotiv          Clas Lindqvist          Johan Skyttes väg 297A          12534 Älvsjö

Telefon 0707898730             E-mail klorpus@gmail.com